matematika magántanár

Hrenkó Tamás

Tanított tárgyak:


  • közép- és emelt szintű matematika és informatika érettségi vizsgára felkészítés
  • analízis (sorozatok, sorok, deriválás, integrálás, függvényvizsgálat, differenciálegyenletek, Laplace-transzformáció, Fourier-transzformáció)
  • lineáris algebra (mátrixok, lineáris terek)
  • diszkrét matematika (halmazok, algebrai struktúrák, kombinatorika, gráfok)
  • valószínűségszámítás (eseményalgebra, klasszikus ill. geometriai valószínűségi mező, eloszlás-sűrűség függvény, eloszlások, nagy számok törvényei)
  • statisztika (viszonyszámok, becsléselmélet, hipotézisvizsgálatok, lineáris regresszió)
  • operációkutatás (szimplex módszer, szállítási feladat, hozzárendelés feladat, játékelmélet)
  • programozásmódszertan, C#, C, Pascal, Delphi, PHP, js, HTML
  • Java (pályakezdők első munkahely előtti tréningje is)
  • SQL, Tárolt eljárások, Triggerek stb.

Informatika óráknál természetesen laptopot biztosítok!


Eddig tanítványaim alapján az évek során több iskolába egyedi, az adott vizsgára felkészítő anyagokat állítottam elő. Ez alapján a következő főiskolákra specializálódtam: BMF (ÓE), AVF, GDF.
Ezeken kívül nagy tapasztalattal rendelkezem az alábbi felsőoktatási intézményekről is: BGF, GDF, HFF, IBS, ELTE, valamint a BME közlekedésmérnöki, műszaki manageri szakok.

A tanulás során a gyakorlati anyaggal foglalkozom; elméletet csak annyit tanítok, amennyit feltétlenül szükséges, és ezt is lefordítom egy emberibb nyelvre.

Az oktatás helyszíne: MOM park, Nyugati pályaudvar